Pikku Lammas EN ANNA LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA KENELLEKÄÄN!!!

11.12.2020

Myyttinen kristinusko?

Filed under: Yleinen — Avainsanat: , , , — pikkulammas @ 19:31

Tämä artikkeli löytyy videona seuraavista linkeistä: BitChute ja Brighteon. Kesto 19 min.

Onko kristinusko pakanallista?

Yksi usein kuultu väite kristinuskoa vastaan on se, että kertomus Jeesuksesta, sekä hänen syntymästä ja kuolemasta on lainattu suoraan vanhemmista uskonnoista. Ajattelin aikaisemmin itsekin näin, sillä tämä selitys vaikuttaa äkkiseltään melko vakuuttavalta. Vapaamuurari Manley P. Hallin kirjasta The Secret Teachings of All Ages sivulta 50 voimme lukea:

…it becomes evident that the mystery of the dying god was universal among the illumined and venerated colleges of the sacred teaching. This mystery has been perpetuated in Christianity in the crucifixion and death of the God-man-Jesus the Christ. The secret import of this world tragedy and the Universal Martyr must be rediscovered if Christianity is to reach the heights attained by the pagans in the days of their philosophic supremacy. The myth of the dying god is the key to both universal and individual redemption and regeneration, and those who do not comprehend the true nature of this supreme allegory are not privileged to consider themselves either wise or truly religious.

Suomeksi:

…käy ilmeiseksi, että kuolevan jumalan myytti oli universaalisti läsnä kaikissa pyhien oppien valaistuneissa ja arvostetuissa koulukunnissa. Mysteeri on ikuistettu kristinuskossa jumalmies Jeesus Kristuksen ristiinnaulitsemiseen ja kuolemaan. Tämän maallisen tragedian ja Universaalin Marttyyrin salattu merkitys on löydettävä uudelleen, jos kristinusko aikoo yltää pakanoiden saavuttamiin korkeuksiin niiden filosofisen ylivallan päivinä. Kuolevan jumalan myytti on avain sekä universaaliin että henkilökohtaiseen lunastukseen ja uudistumiseen. He jotka eivät ymmärrä tämän ylivertaisen allegorian todellista luonnetta, eivät ole oikeutettuja kutsumaan itseään viisaiksi tai uskonnollisiksi.

Toisin sanoen Hall piti, monien muiden aikansa älykköjen, kuten psykoanalyytikko Carl Jungin tapaan, kristinuskon kirjaimellista tulkintaa primitiivisenä.

Toisin kuin muinaisten mytologioiden joka vuosi uudestaan kuolevat ja henkiin heräävät hahmot, Jeesus kuitenkin todella oli historiallinen henkilö, jonka syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus olivat kertaluontoisia, aikaan ja paikkaan sidottuja tapahtumia. Jeesuksen historiallisuus on asia, jota kukaan vakavasti otettava ateisti ei enää tänä päivänä kiistä, ja lisäksi useiden evankeliumin kuvaamien tapahtumien todenperäisyydestä vallitsee enemmistön yksimielisyys myös skeptikkojen puolella. Tällaisia ovat esimerkiksi Jeesuksen Johannekselta saama kaste, juutalaisten oppineiden kanssa riitaantuminen ja ristiinnaulitseminen.

Kristinuskon kumoamisyrityksissä onkin siirrytty evankeliumeissa kerrottujen ihmeiden ja Jeesuksen ylösnousemuksen vaihtoehtoiseen, ei yliluonnolliseen selittämiseen. Jeesus esimerkiksi otettiin pois ristiltä ennen kuin hän kuoli, joku toinen henkilö ristiinnaulittiin hänen sijaan, tai Jeesuksen ruumis varastettiin salaa haudasta. He, jotka uskovat Jeesuksen ylösnousemuksen olevan lainausta pakanoilta, saattavat sanoa, että ylösnousemusoppi on myöhempi lisäys, johon Jeesuksen opetuslapset eivät vielä uskoneet. Uuden testamentin ensimmäinen maininta Jeesuksen ylösnousemuksesta, joka löytyy n. 20 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen kirjoitetusta Paavalin kirjeestä korinttilaisille, todistaa kuitenkin toisin:

Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. (1.Kor. 15:3-8)

Jakeessa Paavali viittaa vielä varhaisempiin kirjoituksiin Jeesuksen ylösnousemuksesta. Uuden testamentin tutkija ja historioitsija Gary Habermas kirjoittaa artikkelissaan Experiences of the Risen Jesus:

Critical scholars generally agree that this pre-Pauline creed(s) may be the earliest in the New Testament. Ulrich Wilckens asserts that it ”indubitably goes back to the oldest phase of all in the history of primitive Christianity.” Joachim Jeremias agrees that it is, ”the earliest tradition of all.” Perhaps a bit too optimistically, Walter Kasper even thinks that it was possibly even ”in use by the end of 30 AD . . . .”

Indicating the wide approval on this subject, even more skeptical scholars frequently agree. Gerd Ludemann maintains that ”the elements in the tradition are to be dated to the first two years after the crucifixion of Jesus. . . . not later than three years. . . .the formation of the appearance traditions mentioned in I Cor.15.3-8 falls into the time between 30 and 33 CE. . . .” Similarly, Michael Goulder thinks that it ”goes back at least to what Paul was taught when he was converted, a couple of years after the crucifixion.”Thomas Sheehan agrees that this tradition ”probably goes back to at least 32-34 C.E., that is, to within two to four years of the crucifixion.”Others clearly consent.

Suomeksi:

Kriittiset tutkijat ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että tämä Paavalia edeltävä opinkappale on varhaisimpia Uudessa testamentissa. Ulrich Wilckens kommentoi että se ”epäilemättä menee aina alkukristillisyyden varhaisimpaan vaiheeseen.” Joachim Jeremias on samaa mieltä siitä, että se on ”kaikkein varhaisin perinne.” Ehkäpä hieman liian optimistisesti, Walter Kasper ajattelee, että se on saattanut olla käytössä ”vuoden 30 jKr loppuun mennessä…”

Osoittaen tämän asian laajaa hyväksyntää, jopa skeptisemmin suhtautuvat tutkijat usein ovat samaa mieltä. Gerd Ludemann lausuu, että ” perinteen elementit menevät ensimmäiseen kahteen vuoteen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen… ei kauemmaksi kuin kolme vuotta.. 1.Kor. 15:3-8 mainitun ilmestysperinteen muodostuminen ajoittuu vuosien 30 ja 33 jKr välille…” Samaan tapaan Michael Goulder ajattelee, että se ”menee ainakin siihen asti, mitä Paavalille opetettiin hänen kääntyessään, pari vuotta ristiinnaulitsemisen jälkeen.” Thomas Sheehan yhtyy, että tämä traditio ”luultavasti menee ainakin 32-34 jKr asti, eli kahdesta neljään vuotta ristiinnaulitsemisesta.” Toiset selvästi ovat samaa mieltä.

Ylösnousemusoppi on siis selvästi ollut osa kristillisyyttä heti sen alkuhetkistä lähtien. Paavali puhuu myös yli viidestäsadasta silminnäkijästä (itsensä mukaan lukien), joista valtaosa oli vielä kirjeen kirjoittamisen ajankohtana elossa. Tätä asiaa ateistit ovat yrittäneet selittää muun muassa massahallusinaationa (Gerd Lüdemann). Jokainen voi itse arvioida, kuinka uskottava tällainen selitys on. Tiedämme kuitenkin, että alkuseurakunta oli suuren vainon alla, ja monia heistä vangittiin sekä teloitettiin uskonsa tähden, joten ainakaan tietoisesta valehtelusta ei hyötyä ollut.

Valemessiaat ja antikristukset

Raamatun alussa kerrotut kertomukset maailman synnystä, ihmisten luomisesta ja vedenpaisumuksesta levisivät ihmisten keskuudessa erilaisina variaatioina jo kauan ennen Israelin kansan syntyä, sekä sen jälkeen. Kristittynä uskon, että Raamattuun, Jumalan inspiroimana tekstinä, on tallentunut totuudenmukaisin kuvaus näistä tapahtumista. Tiedämme myös, että tulevan Messiaan odotus on ollut keskeinen osa juutalaisuutta alusta lähtien. Vanha testamentti onkin ripoteltu täyteen vihjeitä ja ennustuksia tulevasta Israelin pelastajasta. Ensimmäinen näistä messiaanisista ennustuksista esiintyy jo syntiinlankeemuskertomuksessa.

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. (1.Moos 3:15)

Saatanalla on toisin sanoen ollut syntiinlankeemuksesta lähtien aikaa luoda omia versioitaan Jumalan ihmiskunnalle lupaamasta pelastajasta. Vaikka Jumalan ilmoitus tulevasta Messiaasta onkin Vanhasta testamentista selvästi luettavissa, osa profetioista vaikutti keskenään ristiriitaisilta. Toisaalta hän olisi kansansa halveksima ja hyljeksitty, esimerkiksi Jes.53:3–7:

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Toisaalta taas hän olisi vielä Daavidiakin suurempi kuningas ja rauhanruhtinas:

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. (Jes. 9: 5 – 6)

On sanomattakin selvää, että saatana, joka tuntee kirjoitukset etu- ja takaperin, oli perillä Jumalan lupauksista kansansa pelastamiseksi. Jumala kuitenkin salasi suunnitelmansa yksityiskohdat siten, että voimme todella ymmärtää ne vasta jälkikäteen. Sama koski myös Jeesuksen aikalaisia ja hänen opetuslapsiaan.

Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: ”Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko.” Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: ”Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.” (Matt. 16:20-23)

Kesti aikansa, ennen kuin Jeesuksen seuraajat todella tajusivat mitä oli tapahtunut, Kristuksen ilmestyttyä heille ristiinnaulitsemisensa jälkeen.

Niin hän sanoi heille: ”Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?” Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. (Luuk. 24:25-27)

Jos saatana olisi etukäteen ymmärtänyt Jeesuksen ristinkuoleman välttämättömyyden kaikkien kansojen pelastamiseksi, ei hän sitä olisi toteuttanut, samalla sinetöiden oman kohtalonsa. Lainaus sivustolta luterilainen.net:

Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, syttyi taivaassa sota, jossa saatana ajettiin lopullisesti pois. Jeesus oli sovittanut kaikkien ihmisten synnit eikä saatana voinut siis enää syyttää ihmisiä mistään synnistä. Kaikista synneistä oli rangaistus jo kärsitty, kaikki oli jo sovitettu. Siksi syyttäjälle ei ollut enää mitään sijaa taivaassa ja hänen pääsynsä Jumalan valtaistuimen eteen otettiin pois. Tästä Ilmestyskirja kertoo: ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos” (Ilm. 12:10).

Mikäli Raamattu ei olisi Jumalan inspiroimaa tekstiä, on vaikeaa selittää, kuinka 1600:n vuoden aikana, kolmella eri mantereella, 40:n henkilön toimesta ja useilla eri tyyleillä kirjoitettu kirjakokoelma voi muodostaa niin yhtenäisen kokonaisuuden, ja kuinka kaikki Vanhan testamentin messiaaniset ennustukset täyttyivät Jeesuksessa. Jos Raamattu ei ole sinulle vielä tuttu, suosittelen lukemaan Leif Nummelan Raamatun punainen lanka– kirjan. Se on lyhyt ja helppolukuinen teos, joka avaa hyvin Jeesuksen roolin Raamatun päähenkilönä. Kirja auttaa alkuun Raamatun lukemisessa, ja sen avulla on helpompi päästä ns. juonesta kiinni.

Maallinen valta vs.Taivaallinen valta

Monet kristinuskon kritisoijat sekoittavat myös kirkon ja uskon. Jo Jeesuksen aikana olivat uskonnolliset oppineet korruptoituneita, vaikka heillä oli jo silloin koko Jumalan antama laki hallussaan.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! (Matt. 23:13-14)

Jeesus varoitti myös tulevasta lopunajasta:

Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’ (Matt. 7:20-23)

Monet ajattelevat edellisten jakeiden puhuvan roomalaiskatolisesta kirkosta, sekä sen historiallisista rönsyistä, jollainen myös meidän luterilainen kirkkomme on. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö eri kristillisten seurakuntien ja organisaatioiden sisällä olisi vilpittömiä ja aidosti uskovia jäseniä sekä työntekijöitä. Viholliselle on kuitenkin järkevää yrittää tuhota kristillisyys sisältä käsin, jolloin on luontevinta johtaa sille omistettuja maallisia organisaatioita. Kyseessä on eräänlainen kaikkien aikojen false flag- operaatio.

Kun olin jo omakohtaisesti tajunnut kaikenkattavan petoksen ja salaliitot ympärillämme, sekä näiden takana vaikuttavan henkisen aspektin, kesti silti vielä aikansa, ennen kuin lakkasin uskomasta saatanan suurimpaan valheeseen, eli siihen, että kohtalomme on omissa käsissämme. Jo aikaisemmin mainittu Manley P. Hall kirjoittaa:

The name Gnostic means wisdom, or knowledge, and is derived from the Greek Gnosis. The members of the order claimed to be familiar with the secret doctrines of early Christianity. They interpreted the Christian Mysteries according to pagan symbolism. Their secret information and philosophic tenets they concealed from the profane and taught to a small group only of especially initiated persons.

Eli

Gnostilaisuus tarkoittaa viisautta tai tietoa, ja on johdettu kreikankielen gnosis sanasta. Sektin jäsenet väittivät tuntevansa varhaisen kristinuskon salaiset opit. He tulkitsivat Kristillisiä Mysteerejä pakanasymbolien kautta. Salaisen tiedon ja filosofian opit he kätkivät rahvaalta, ja opettivat vain pienelle ryhmälle vihkiytyneitä.

Tämä hienolta kuulostava tekstinpätkä on kuitenkin täyttä hölynpölyä. Aito kristinusko ei ole mikään elitistinen vapaamuurariuden kaltainen salaseura, tai pelkistä allegorioista muodostuva filosofinen järjestelmä. Ei ole mitään ”valkoisen käden polkua”. On vain Jumalan totuus, joka on kaikille kansoille Raamatussa ilmoitettu. Ja vaikka Raamattu on kokonaisuutena monisyinen ja hienostunut kokonaisuus, jossa riittää tutkimista koko ihmisiäksi, on evankeliumin perussanoma niin yksinkertainen, että lapsikin voi sen ymmärtää!

Saatanalle on lisäksi yhden tekevää, oletko ateisti, agnostikko, gnostikko vai mystikko. Niin kauan kuin uskot että voit itse itsesi pelastaa omien tekojesi kautta, hän ei välitä. Siksi jos katsot tarkkaan ympärillesi, huomaat, että mistään muusta tämän maailman ruhtinas ei ole niin kiinnostunut, kuin Jeesuksen ristintyön mitätöinnistä.

Mikäli et vielä tunne Jeesusta vapahtajanasi, ja koet vaikeaksi uskoa, mitä Raamatussa sanotaan, sinun ei tarvitse kuin pyytää.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. (Luuk. 11:9-10)

Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk 18:7-8)

Lähteitä:

1) Wikipedia, Historical Jesus: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Jesus

2) History: https://www.history.com/news/was-jesus-real-historical-evidence

3) Korinttilaiskirjeet: https://www.biblestudytools.com/1-corinthians/

4) Gary R Habermas: http://www.garyhabermas.com/articles/dialog_rexperience/dialog_rexperiences.htm

5) Halluja Jeesuksesta: https://www.reasonablefaith.org/writings/scholarly-writings/historical-jesus/visions-of-jesus-a-critical-assessment-of-gerd-ludemanns-hallucination-hypo/

6) Markus Pöyry, Milloin Luciferin lankeemus tapahtui?: http://www.luterilainen.net/milloin-luciferin-lankeemus-tapahtui/

7) CARM: https://carm.org/when-was-bible-written-and-who-wrote-it

8) Kansan Raamattuseura: https://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/tutustu_uskoon_ja_raamattuun/raamatun_perusasiat/jeesus_ja_messias-ennustukset

9) Raamatun punainen lanka: https://www.kristillinenkirjakauppa.fi/tuote/raamatun-punainen-lanka-uusintapainos-leif-nummela/

Powered by WordPress