Pikku Lammas EN ANNA LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA KENELLEKÄÄN!!!

11.12.2020

Myyttinen kristinusko?

Filed under: Yleinen — Avainsanat: , , , — pikkulammas @ 19:31

Tämä artikkeli löytyy videona seuraavista linkeistä: BitChute ja Brighteon. Kesto 19 min.

Onko kristinusko pakanallista?

Yksi usein kuultu väite kristinuskoa vastaan on se, että kertomus Jeesuksesta, sekä hänen syntymästä ja kuolemasta on lainattu suoraan vanhemmista uskonnoista. Ajattelin aikaisemmin itsekin näin, sillä tämä selitys vaikuttaa äkkiseltään melko vakuuttavalta. Vapaamuurari Manley P. Hallin kirjasta The Secret Teachings of All Ages sivulta 50 voimme lukea:

…it becomes evident that the mystery of the dying god was universal among the illumined and venerated colleges of the sacred teaching. This mystery has been perpetuated in Christianity in the crucifixion and death of the God-man-Jesus the Christ. The secret import of this world tragedy and the Universal Martyr must be rediscovered if Christianity is to reach the heights attained by the pagans in the days of their philosophic supremacy. The myth of the dying god is the key to both universal and individual redemption and regeneration, and those who do not comprehend the true nature of this supreme allegory are not privileged to consider themselves either wise or truly religious.

Suomeksi:

…käy ilmeiseksi, että kuolevan jumalan myytti oli universaalisti läsnä kaikissa pyhien oppien valaistuneissa ja arvostetuissa koulukunnissa. Mysteeri on ikuistettu kristinuskossa jumalmies Jeesus Kristuksen ristiinnaulitsemiseen ja kuolemaan. Tämän maallisen tragedian ja Universaalin Marttyyrin salattu merkitys on löydettävä uudelleen, jos kristinusko aikoo yltää pakanoiden saavuttamiin korkeuksiin niiden filosofisen ylivallan päivinä. Kuolevan jumalan myytti on avain sekä universaaliin että henkilökohtaiseen lunastukseen ja uudistumiseen. He jotka eivät ymmärrä tämän ylivertaisen allegorian todellista luonnetta, eivät ole oikeutettuja kutsumaan itseään viisaiksi tai uskonnollisiksi.

Toisin sanoen Hall piti, monien muiden aikansa älykköjen, kuten psykoanalyytikko Carl Jungin tapaan, kristinuskon kirjaimellista tulkintaa primitiivisenä.

Toisin kuin muinaisten mytologioiden joka vuosi uudestaan kuolevat ja henkiin heräävät hahmot, Jeesus kuitenkin todella oli historiallinen henkilö, jonka syntymä, elämä, kuolema ja ylösnousemus olivat kertaluontoisia, aikaan ja paikkaan sidottuja tapahtumia. Jeesuksen historiallisuus on asia, jota kukaan vakavasti otettava ateisti ei enää tänä päivänä kiistä, ja lisäksi useiden evankeliumin kuvaamien tapahtumien todenperäisyydestä vallitsee enemmistön yksimielisyys myös skeptikkojen puolella. Tällaisia ovat esimerkiksi Jeesuksen Johannekselta saama kaste, juutalaisten oppineiden kanssa riitaantuminen ja ristiinnaulitseminen.

Kristinuskon kumoamisyrityksissä onkin siirrytty evankeliumeissa kerrottujen ihmeiden ja Jeesuksen ylösnousemuksen vaihtoehtoiseen, ei yliluonnolliseen selittämiseen. Jeesus esimerkiksi otettiin pois ristiltä ennen kuin hän kuoli, joku toinen henkilö ristiinnaulittiin hänen sijaan, tai Jeesuksen ruumis varastettiin salaa haudasta. He, jotka uskovat Jeesuksen ylösnousemuksen olevan lainausta pakanoilta, saattavat sanoa, että ylösnousemusoppi on myöhempi lisäys, johon Jeesuksen opetuslapset eivät vielä uskoneet. Uuden testamentin ensimmäinen maininta Jeesuksen ylösnousemuksesta, joka löytyy n. 20 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen kirjoitetusta Paavalin kirjeestä korinttilaisille, todistaa kuitenkin toisin:

Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. (1.Kor. 15:3-8)

Jakeessa Paavali viittaa vielä varhaisempiin kirjoituksiin Jeesuksen ylösnousemuksesta. Uuden testamentin tutkija ja historioitsija Gary Habermas kirjoittaa artikkelissaan Experiences of the Risen Jesus:

Critical scholars generally agree that this pre-Pauline creed(s) may be the earliest in the New Testament. Ulrich Wilckens asserts that it ”indubitably goes back to the oldest phase of all in the history of primitive Christianity.” Joachim Jeremias agrees that it is, ”the earliest tradition of all.” Perhaps a bit too optimistically, Walter Kasper even thinks that it was possibly even ”in use by the end of 30 AD . . . .”

Indicating the wide approval on this subject, even more skeptical scholars frequently agree. Gerd Ludemann maintains that ”the elements in the tradition are to be dated to the first two years after the crucifixion of Jesus. . . . not later than three years. . . .the formation of the appearance traditions mentioned in I Cor.15.3-8 falls into the time between 30 and 33 CE. . . .” Similarly, Michael Goulder thinks that it ”goes back at least to what Paul was taught when he was converted, a couple of years after the crucifixion.”Thomas Sheehan agrees that this tradition ”probably goes back to at least 32-34 C.E., that is, to within two to four years of the crucifixion.”Others clearly consent.

Suomeksi:

Kriittiset tutkijat ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että tämä Paavalia edeltävä opinkappale on varhaisimpia Uudessa testamentissa. Ulrich Wilckens kommentoi että se ”epäilemättä menee aina alkukristillisyyden varhaisimpaan vaiheeseen.” Joachim Jeremias on samaa mieltä siitä, että se on ”kaikkein varhaisin perinne.” Ehkäpä hieman liian optimistisesti, Walter Kasper ajattelee, että se on saattanut olla käytössä ”vuoden 30 jKr loppuun mennessä…”

Osoittaen tämän asian laajaa hyväksyntää, jopa skeptisemmin suhtautuvat tutkijat usein ovat samaa mieltä. Gerd Ludemann lausuu, että ” perinteen elementit menevät ensimmäiseen kahteen vuoteen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen… ei kauemmaksi kuin kolme vuotta.. 1.Kor. 15:3-8 mainitun ilmestysperinteen muodostuminen ajoittuu vuosien 30 ja 33 jKr välille…” Samaan tapaan Michael Goulder ajattelee, että se ”menee ainakin siihen asti, mitä Paavalille opetettiin hänen kääntyessään, pari vuotta ristiinnaulitsemisen jälkeen.” Thomas Sheehan yhtyy, että tämä traditio ”luultavasti menee ainakin 32-34 jKr asti, eli kahdesta neljään vuotta ristiinnaulitsemisesta.” Toiset selvästi ovat samaa mieltä.

Ylösnousemusoppi on siis selvästi ollut osa kristillisyyttä heti sen alkuhetkistä lähtien. Paavali puhuu myös yli viidestäsadasta silminnäkijästä (itsensä mukaan lukien), joista valtaosa oli vielä kirjeen kirjoittamisen ajankohtana elossa. Tätä asiaa ateistit ovat yrittäneet selittää muun muassa massahallusinaationa (Gerd Lüdemann). Jokainen voi itse arvioida, kuinka uskottava tällainen selitys on. Tiedämme kuitenkin, että alkuseurakunta oli suuren vainon alla, ja monia heistä vangittiin sekä teloitettiin uskonsa tähden, joten ainakaan tietoisesta valehtelusta ei hyötyä ollut.

Valemessiaat ja antikristukset

Raamatun alussa kerrotut kertomukset maailman synnystä, ihmisten luomisesta ja vedenpaisumuksesta levisivät ihmisten keskuudessa erilaisina variaatioina jo kauan ennen Israelin kansan syntyä, sekä sen jälkeen. Kristittynä uskon, että Raamattuun, Jumalan inspiroimana tekstinä, on tallentunut totuudenmukaisin kuvaus näistä tapahtumista. Tiedämme myös, että tulevan Messiaan odotus on ollut keskeinen osa juutalaisuutta alusta lähtien. Vanha testamentti onkin ripoteltu täyteen vihjeitä ja ennustuksia tulevasta Israelin pelastajasta. Ensimmäinen näistä messiaanisista ennustuksista esiintyy jo syntiinlankeemuskertomuksessa.

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. (1.Moos 3:15)

Saatanalla on toisin sanoen ollut syntiinlankeemuksesta lähtien aikaa luoda omia versioitaan Jumalan ihmiskunnalle lupaamasta pelastajasta. Vaikka Jumalan ilmoitus tulevasta Messiaasta onkin Vanhasta testamentista selvästi luettavissa, osa profetioista vaikutti keskenään ristiriitaisilta. Toisaalta hän olisi kansansa halveksima ja hyljeksitty, esimerkiksi Jes.53:3–7:

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Toisaalta taas hän olisi vielä Daavidiakin suurempi kuningas ja rauhanruhtinas:

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. (Jes. 9: 5 – 6)

On sanomattakin selvää, että saatana, joka tuntee kirjoitukset etu- ja takaperin, oli perillä Jumalan lupauksista kansansa pelastamiseksi. Jumala kuitenkin salasi suunnitelmansa yksityiskohdat siten, että voimme todella ymmärtää ne vasta jälkikäteen. Sama koski myös Jeesuksen aikalaisia ja hänen opetuslapsiaan.

Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: ”Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko.” Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: ”Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.” (Matt. 16:20-23)

Kesti aikansa, ennen kuin Jeesuksen seuraajat todella tajusivat mitä oli tapahtunut, Kristuksen ilmestyttyä heille ristiinnaulitsemisensa jälkeen.

Niin hän sanoi heille: ”Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?” Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. (Luuk. 24:25-27)

Jos saatana olisi etukäteen ymmärtänyt Jeesuksen ristinkuoleman välttämättömyyden kaikkien kansojen pelastamiseksi, ei hän sitä olisi toteuttanut, samalla sinetöiden oman kohtalonsa. Lainaus sivustolta luterilainen.net:

Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, syttyi taivaassa sota, jossa saatana ajettiin lopullisesti pois. Jeesus oli sovittanut kaikkien ihmisten synnit eikä saatana voinut siis enää syyttää ihmisiä mistään synnistä. Kaikista synneistä oli rangaistus jo kärsitty, kaikki oli jo sovitettu. Siksi syyttäjälle ei ollut enää mitään sijaa taivaassa ja hänen pääsynsä Jumalan valtaistuimen eteen otettiin pois. Tästä Ilmestyskirja kertoo: ”Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos” (Ilm. 12:10).

Mikäli Raamattu ei olisi Jumalan inspiroimaa tekstiä, on vaikeaa selittää, kuinka 1600:n vuoden aikana, kolmella eri mantereella, 40:n henkilön toimesta ja useilla eri tyyleillä kirjoitettu kirjakokoelma voi muodostaa niin yhtenäisen kokonaisuuden, ja kuinka kaikki Vanhan testamentin messiaaniset ennustukset täyttyivät Jeesuksessa. Jos Raamattu ei ole sinulle vielä tuttu, suosittelen lukemaan Leif Nummelan Raamatun punainen lanka– kirjan. Se on lyhyt ja helppolukuinen teos, joka avaa hyvin Jeesuksen roolin Raamatun päähenkilönä. Kirja auttaa alkuun Raamatun lukemisessa, ja sen avulla on helpompi päästä ns. juonesta kiinni.

Maallinen valta vs.Taivaallinen valta

Monet kristinuskon kritisoijat sekoittavat myös kirkon ja uskon. Jo Jeesuksen aikana olivat uskonnolliset oppineet korruptoituneita, vaikka heillä oli jo silloin koko Jumalan antama laki hallussaan.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! (Matt. 23:13-14)

Jeesus varoitti myös tulevasta lopunajasta:

Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’ (Matt. 7:20-23)

Monet ajattelevat edellisten jakeiden puhuvan roomalaiskatolisesta kirkosta, sekä sen historiallisista rönsyistä, jollainen myös meidän luterilainen kirkkomme on. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö eri kristillisten seurakuntien ja organisaatioiden sisällä olisi vilpittömiä ja aidosti uskovia jäseniä sekä työntekijöitä. Viholliselle on kuitenkin järkevää yrittää tuhota kristillisyys sisältä käsin, jolloin on luontevinta johtaa sille omistettuja maallisia organisaatioita. Kyseessä on eräänlainen kaikkien aikojen false flag- operaatio.

Kun olin jo omakohtaisesti tajunnut kaikenkattavan petoksen ja salaliitot ympärillämme, sekä näiden takana vaikuttavan henkisen aspektin, kesti silti vielä aikansa, ennen kuin lakkasin uskomasta saatanan suurimpaan valheeseen, eli siihen, että kohtalomme on omissa käsissämme. Jo aikaisemmin mainittu Manley P. Hall kirjoittaa:

The name Gnostic means wisdom, or knowledge, and is derived from the Greek Gnosis. The members of the order claimed to be familiar with the secret doctrines of early Christianity. They interpreted the Christian Mysteries according to pagan symbolism. Their secret information and philosophic tenets they concealed from the profane and taught to a small group only of especially initiated persons.

Eli

Gnostilaisuus tarkoittaa viisautta tai tietoa, ja on johdettu kreikankielen gnosis sanasta. Sektin jäsenet väittivät tuntevansa varhaisen kristinuskon salaiset opit. He tulkitsivat Kristillisiä Mysteerejä pakanasymbolien kautta. Salaisen tiedon ja filosofian opit he kätkivät rahvaalta, ja opettivat vain pienelle ryhmälle vihkiytyneitä.

Tämä hienolta kuulostava tekstinpätkä on kuitenkin täyttä hölynpölyä. Aito kristinusko ei ole mikään elitistinen vapaamuurariuden kaltainen salaseura, tai pelkistä allegorioista muodostuva filosofinen järjestelmä. Ei ole mitään ”valkoisen käden polkua”. On vain Jumalan totuus, joka on kaikille kansoille Raamatussa ilmoitettu. Ja vaikka Raamattu on kokonaisuutena monisyinen ja hienostunut kokonaisuus, jossa riittää tutkimista koko ihmisiäksi, on evankeliumin perussanoma niin yksinkertainen, että lapsikin voi sen ymmärtää!

Saatanalle on lisäksi yhden tekevää, oletko ateisti, agnostikko, gnostikko vai mystikko. Niin kauan kuin uskot että voit itse itsesi pelastaa omien tekojesi kautta, hän ei välitä. Siksi jos katsot tarkkaan ympärillesi, huomaat, että mistään muusta tämän maailman ruhtinas ei ole niin kiinnostunut, kuin Jeesuksen ristintyön mitätöinnistä.

Mikäli et vielä tunne Jeesusta vapahtajanasi, ja koet vaikeaksi uskoa, mitä Raamatussa sanotaan, sinun ei tarvitse kuin pyytää.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. (Luuk. 11:9-10)

Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk 18:7-8)

Lähteitä:

1) Wikipedia, Historical Jesus: https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Jesus

2) History: https://www.history.com/news/was-jesus-real-historical-evidence

3) Korinttilaiskirjeet: https://www.biblestudytools.com/1-corinthians/

4) Gary R Habermas: http://www.garyhabermas.com/articles/dialog_rexperience/dialog_rexperiences.htm

5) Halluja Jeesuksesta: https://www.reasonablefaith.org/writings/scholarly-writings/historical-jesus/visions-of-jesus-a-critical-assessment-of-gerd-ludemanns-hallucination-hypo/

6) Markus Pöyry, Milloin Luciferin lankeemus tapahtui?: http://www.luterilainen.net/milloin-luciferin-lankeemus-tapahtui/

7) CARM: https://carm.org/when-was-bible-written-and-who-wrote-it

8) Kansan Raamattuseura: https://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/tutustu_uskoon_ja_raamattuun/raamatun_perusasiat/jeesus_ja_messias-ennustukset

9) Raamatun punainen lanka: https://www.kristillinenkirjakauppa.fi/tuote/raamatun-punainen-lanka-uusintapainos-leif-nummela/

4.12.2020

Tiedeuskonto

Filed under: Yleinen — Avainsanat: , , , — pikkulammas @ 21:30

Tämä artikkeli löytyy videona seuraavista linkeistä: BitChute ja Brighteon. Kesto 26 min.

Evoluutiouskonnosta

Kävin hiljattain kuuntelemassa ev.lut. seurakunnan järjestämää luentoa, jonka tarkoitus oli olla puolustuspuheenvuoro kristinuskolle ateismia vastaan. Puhuja ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta kuulemani perusteella hänen argumenttinsa kärsivät samasta ongelmasta, kuin monet muut jotka lähestyvät kristinuskoa akateemiselta pohjalta. Mielestäni ei nimittäin ole järkevää yrittää sovittaa Raamatun opetusta nykytieteen näkemyksiin. Kun en ollut vielä itse uskossa, minua eivät tällaiset erityisesti luonnontieteeseen pohjautuvat tai niitä kumartavat todistelut koskaan vakuuttaneet, sillä ne asettavat kristityt altavastaajan asemaan ja saavat Raamatun sanoman näyttämään häilyvältä ja monitulkintaiselta. Tämä taas johtuu yksinkertaisesti siitä, että monet luonnontieteelliset teoriat ovat paljon paremmin yhteensovitetavissa itämaisten filosofioiden ja pakanallisuuden kanssa, ja Raamatun sullominen tähän muottiin näyttää vain heikolta ja epäuskottavalta. Mutta miksi näin sitten on?

Tarkastellaanpa esimerkiksi evoluutioteoriaa. Kaikki tietävät, että Charles Darwinia pidetään modernin evoluutioteorian isänä. Historiankirjoissa Darwin esitetään objektiivisena tieteentekijänä, joka on täysin henkilökohtaisista vaikutteista riippumaton, vain ulkoisia havaintoja neutraalisti tarkasteleva nero. Mutta mitkä hänen taustansa ja vaikuttimensa oikeasti olivat?

Darwinin iso-isä, Erasmus Darwin (1731 – 1802), perusti järjestön nimeltä Lunar Society (suomeksi Kuuseura). Järjestö sai nimensä siitä, että jäsenet kokoontuivat aina täydenkuun aikaan. Lainaus Historic UK sivustolta:

But who were these men that would meet every month to discuss how science and technology could be made to serve society for the good of all? The pioneers that together would bring about the ultimate fusion of science and social change that would fuel the fires and ignite the Industrial Revolution:

eli suomeksi:

Keitä olivat nämä miehet, jotka kokoontuivat kerran kuussa keskustellakseen siitä, kuinka tiede ja teknologia voidaan valjastaa yhteiskunnan ja yhteisen hyvän palvelukseen? Pioneereja, jotka yhdessä toisivat tieteen ja sosiaalisen muutoksen äärimmäisen fuusion, joka antaisi tulta teollisen vallankumouksen sytykkeeksi. (Alleviivaus lisätty)

Muun muassa Benjamin Franklin (vapaamuurari, keksijä ja yksi Yhdysvaltojen perustajista), kuului Lunar Societyyn. Sittemmin Lunar Societyn vaikutus jatkui The Royal Societyn alla, sillä yksitoista sen neljästätoista aktiivijäsenestä siirtyi vapaamuurarien perustamaan Royal Societyyn. Myös Erasmus Darwin oli vapaamuurari. Grand Lodge of British Columbia and Yukon sivusto kertoo, että Charlesin isoisä kuului jaostoon Time Immemorial Lodge of Cannongate Kilwinning, No. 2, of Scotland. Sama sivu kertoo lisäksi että myös Charles oli todennäköisesti vapaamuurari, vaikka hänen tietonsa rekisteristä puuttuvatkin, sillä sekä Charlesin poika Francis sekä lapsenlapsi Reginald kuuluivat Tyrian loosiin.

Isoisä Erasmus julkaisi 1794 Zoonomia nimisen kirjan, jossa hän hahmotteli evoluutioteorian perusperiaatteet. Myöhemmin teoksessaan Temple of Nature hän kirjoitti:

All vegetables and animals now existing were originally derived from the smallest microscopic ones formed by spontaneous vitality.

Eli

Kaikki nykyiset kasvit ja eläimet saivat alkunsa pienimmistä mikroskooppisista eliöistä jotka muokkautuivat spontaanista elinvoimasta.

Kuten tiedämme, hänen lapsenlapsensa Charles Darwin teki lopulta samaisen teorian tunnetuksi 1859 teoksellaan Lajien synty. Charles oli myös perhetuttu Huxleyn suvun kanssa. Thomas Henrey Huxley tuli tunnetuksi nimellä ”Darwinin bulldoggi”, sillä hän puolusti ystävänsä teoriaa lajien synnystä niin raivokkaasti. Thomas näki evoluutioteorian arvokkaana apuvälineenä henkilökohtaisessa taistelussaan uskontoa vastaan. Hän puhui jopa tieteellisen kirkon perustamisesta.

Mutta ehkä Thomas Huxleyn (1825 – 1895) taistelu uskontoa vastaan ei ollutkaan täysin henkilökohtainen, vaan kumpusi samasta lähteestä kuin Darwinien suvun vaikutteet. T. H. Huxley oli Royal Societyn jäsen. Hän toimi opettajana ja tutorina sittemmin kuuluisalle kirjailijalle nimeltä Herbert George Wells. H. G. Wells tuli tunnetuksi yhtenä science fiction genren isistä. Hänen tunnetuimpiin teoksiinsa kuuluvat Aikakone, Tohtori Moreaun saari sekä Maailmojen sota.

Fiktiota on jo pitkään käytetty ihmisten todellisuuskäsitysten muokkaamiseen. Maailmojen sota on tästä oivallinen esimerkki; se lähetettiin radiokuunnelmana 1938, ja aiheutti väitetysti massapaniikin ihmisten luullessa kuunnelmaa oikeaksi uutisraportiksi. Tosin tästä iso osa voi olla liioittelua. On kuitenkin viitteitä siitä, että kuunnelma oli yksi ensimmäisistä sosiaalisista kokeista, jolla testattiin kuinka massamedian välityksellä voidaan vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Tämä on kuitenkin liian pitkä rönsy tässä yhteydessä käsiteltäväksi. 1895 julkaistu Aikakone sen sijaan kertoo miehestä, joka matkustaa tulevaisuuteen, jossa ihmisevoluutio on johtanut siihen, että lajimme on jakautunut maan alla asuviin saalistajiin sekä maan päällä asuviin saaliisiin, joita maanalaiset ihmiset syövät.

H. G. Wells tuli tunnetuksi myös uskomattomista ennustajanlahjoistaan; hän muun muassa ”ennusti” novellissaan ”The World Set Free” atomipommin keksimisen 30 vuotta etuajassa, ja hänen ystävänsä Winston Churchill onnitteli Wellsiä sotalentokoneiden sekä tankkien keksimisestä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Myös satelliitit, avaruusmatkailu ja internet kuuluvat Wellsin visioimiin keksintöihin.

Vuosina 1929-30 H. G. Wells julkaisi poikansa G. P. Wellsin, ja T.H. Huxleyn lapsenlapsen Julian Huxleyn kanssa kolmiosaisen biologiaa käsittelevän kirjasarjan The Science of Life. Isoisänsä, sekä perhetuttu Wellsin ja muiden aikansa ”älykköjen” tavoin, evoluutiobiologi Julian oli darwinisti, ateisti ja eugenisti. Toisen maailmansodan jälkeen eugeniikka alkoi kalskahtaa vähän huonolta ihmisten korvissa, joten alettiin puhua ”väestönsäätelystä” ja siinä ohessa ”ympäristönsuojelusta”.

Hyvänä esimerkkinä vaikutusvaltaisesta ”väestönsäätelijästä” nykyaikana voidaan pitää Bill Gatesia, jonka isä, William Gates Sr. oli eugenisti ja perhesuunnittelua tarjoavan Planned Parenthoodin hallituksen jäsen. Planned Parenthood oli eugenisti Margaret Sangerin projekti. Sangerin rotuhygieniaopin mukaan ehkäisyvälineiden sekä aborttien tarjoaminen heikkolahjaisille on tärkeä eugenistinen työvälinen ”ihmisrikkaruohon” kitkemiseksi. 1922 ilmestyneessä kirjassaan The Pivot of Civilization hän ehdottaa naispuolisten ”ääliöiden” ja ”surkimusten” eristämistä ja pakkosterilointia. Vaimonsa sarjapettäjä H. G. Wells muuten harrasti syrjähyppyjä Margaret Sangerin kanssa.

Englannissa puolestaan toimi eugeniikan edistämis- ja tutkimusyhdistys Galton Society, joka sai nimensä Charles Darwinin serkulta Francis Galtonilta. Charlesin poika, Leonard Darwin, puolestaan järjesti 1912 ensimmäisen kansainvälisen eugeniikkakonferenssin Lontoossa.

Julian Huxley perusti myös Maailman luonnonsäätiön eli WWF:n ja oli mukana perustamassa UNESCOa. Lisäksi sana transhumanismi on hänen kädestään lähtöisin. Lainaus Julianilta:

I believe in transhumanism: once there are enough people who can truly say that, the human species will be on the threshold of a new kind of existence, as different from ours as ours is from that of Peking man. It will at last be consciously fulfilling its real destiny.

Eli

Uskon transhumanismiin: kun riittävän suuri joukko sanoo näin,ihmiskunta tulee uudenlaisen olemassaolon kynnykselle, joka on yhtä kaukana meidän todellisuudestamme kuin meidän todellisuutemme on pekinginihmisestä. Vihdoinkin ihmiskunta täyttää tietoisesti todellisen kohtalonsa.

Mielestäni aika dogmaattista ja tieteisuskovaista tekstiä ateistilta…

Julianin veli Aldous Huxley on kuuluisin 1932 ilmestyneestä kirjastaan Uljas uusi maailma, joka esittää (H. G. Wellsin tapaan) hämmästyttävän tarkkoja ennustuksia tulevaisuuden teknologiayhteiskunnasta. Lisäksi Aldous opetti Eatonin korkeakoulussa ranskaa toiselle kuuluisalle tulevaisuuden dystopian kuvaajalle, ja tulevalle ystävälleen, eli George Orwellille, jonka tunnetuin teos on tietysti 1984.

Ristikkäiskytkökset näiden samojen eliittisukujen kesken ovat loputtomat, ja jatkuvat hamasta historiasta meidän päiviimme asti. Olivatko siis nämä historiaa muokanneet ja tarkasti tulevaisuutta ennustaneet miehet älyllisesti ylivertaisia visionäärejä ja tunnollisia tiedemiehiä? Vai oliko heillä kenties yhteinen agenda ja päämäärä, jonka edistämiseksi he työskentelivät? Lainaus ”totuusministeriön” sivustolta eli Wikipediasta:

Wells’s 1928 book The Open Conspiracy argued that groups of campaigners should begin advocating for a ”world commonwealth”, governed by a scientific elite, that would work to eliminate problems such as poverty and warfare.

Eli

Wellsin kirja Avoin salaliitto (1928) sanoo, että pitää järjestää kampanjointia tiede-eliitin johtaman ”maailman liittovaltion” puolesta, jonka tarkoitus on poistaa sellaiset ongelmat kuten köyhyys ja sodat.

Ja lisäksi:

In 1940, Wells published a book called The New World Order that outlined his plan as to how a World Government would be set up. In The New World Order, Wells admitted that the establishment of such a government could take a long time, and be created in a piecemeal fashion.

Eli

1940 Wells julkaisi kirjan nimeltä ”Uusi maailmanjärjestys”, joka asetti ääriviivat hänen suunnitelmalleen Maailmanhallituksen pystyttämiseksi. Kirjassa hän myöntää, että tällaisen hallituksen aikaansaaminen voisi viedä kauan aikaa, ja se voitaisiin luoda pala palalta.

Uskonnollinen tiede

Charlesin isoisä Erasmus otti teoriaansa paljon vaikutteita muilta valistusajan ajattelijoilta, sekä vapaamuurareiden oppijärjestelmästä, joka on okkultistinen sekoitus eri pakanauskontojen mystisiä haaroja, ripauksella gnostilaista ”kristillisyyttä” (joka ei tietenkään ole kristillisyyttä ensinkään). Evoluutioteorian mukaan elämä on saanut alkunsa ”tyhjästä”, eli eloton materia on spontaanisti synnyttänyt elämän hyvin erityisissä olosuhteissa. Tässä voidaan kuulla kaikuja golemista, mystisen kabbalaisuuden savesta valetusta olennosta, joka herää henkiin oikeilla loitsuilla. Lainaus 33°:n vapaamuurari Manley P. Hallin teoksesta The Secret Teachings of All Ages (nimi tarkoittaa suomeksi kaikkien aikojen salaiset opit):

Henry Drummond, in Natural Law in the Spiritual World, describes this process as follows: ”If we analyse this material point at which all life starts, we shall find it to consist of a clear structureless, jelly-like substance resembling albumen or white of egg. It is made of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen. Its name is protoplasm. And it is not only the structural unit with which all living bodies start in life, but with which they are subsequently built up. ’Protoplasm,’ says Huxley, ’simple or nucleated, is the formal basis of all life. It is the clay of the Potter.'”

The water element of the ancient philosophers has been metamorphosed into the hydrogen of modern science; the air has become oxygen; the fire, nitrogen; the earth, carbon.

Eli lyhykäisyydessään;

kaikki elämä saa alkunsa munanvalkuaisen kaltaisesta kirkkaasta hyytelöstä, joka koostuu hiilestä, vedystä, hapesta ja typestä. Se on nimeltään protoplasma, joka on paitsi kaiken elollisen alku, myös materia josta ne lopulta koostuvat. Huxleyn sanojen mukaan protoplasma on savenvalajan savi.

Muinaisten filosofien vesielementti on muuttanut muotonsa modernin tieteen vedyksi, ilmasta on tullut happi, tulesta typpi ja maasta hiili.

Alkumunastako kaikki siis on tullut?

Saman kirjan alkemiaa, eli kaiken modernin luonnontieteen edeltäjää, käsittelevästä osiosta voimme lukea keskiaikaisten alkemistien seitsemästä tärkeimmästä tavoitteesta. Nämä voidaan tiivistää kaikkien luonnollisten elementtien täydelliseen hallitsemiseen siten, että lopulta voidaan herättää kuolleet, parantaa sairaat ja saavuttaa täydellisyys ihmisruumiissa. Niissä mainitaan muun muassa homunculuksen, eli keinotekoisen ihmisen luominen. Lusiferiaanit ovat aina suhtautuneet pakkomielteisesti elämän luomiseen elottomasta aineesta, sillä he haluavat syrjäyttää Jumalan elämän luojana.

Evoluutioteoria asettaa myös ”äiti maan” jumalan asemaan. Luonto synnyttää itse itsensä, ja aivan kuten hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa, tai länsimaisessa New Agessa, kaikki on yhtä, sillä kaikella elollisella ameebasta omenapuuhun ja päivänkakkarasta ihmiseen on yhteinen kantaisä! Tai emo, tai mitä ikinä… Olemme siis kaikki sukua keskenämme. Eikä siinä vielä kaikki; koska elämä on lähtöisin elottomasta aineesta (alkemistisen prosessin seurauksena), olemme serkkuja myös kivien kanssa.

Monille pakanauskonnoille tämän kaltainen antropomorfismi ei ole lainkaan vierasta. Eikä ihme, sillä juuri niistähän vapaamuurareihin ja vapaamuurarien johdannaisjärjestöihin kuuluvat herrasmiehet, kuten Darwin kumppaneineen, ovat innoituksensa hakeneet! Raamattu sen sijaan tekee varsin selväksi, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja eläimet hänen hallittavakseen (1.Moos. 1:27 – 28). Eläimiin sekaantuminen on kuolemalla rangaistava teko (3.Moos. 20:15). Raamattu varoittaa meitä myös palvomasta eläimiä ja luontoa niiden luojan sijaan.

Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. (Room. 1:22 – 25)

Ajatuksessa lajien kehityksestä on myös kaikuja jälleensyntymisopista. Nykyiset elämänmuodot ovat siis alkujaan kehittyneet jostain yksinkertaisesta yksisoluisesta eliöstä, kohti aina vain suurempaa monimuotoisuutta ja kompleksisuutta, saavuttaen tähän astisen huipennuksensa ihmisessä. (Paitsi että kaikkea ohjaa tietysti tahdoton luonnonvalinta ilman päämäärää ja merkitystä, joten ei kannata luulla itsestään silti liikoja.)

Panspermia eli Muinaiset avaruusoliot

Yksi mielenkiintoinen, eikä millään tavalla merkityksetön sivuhaara maapallon elämän alkuperän selittäjänä abiogeneesin sijaan on panspermia, eli elämän saapuminen maapallolle ulkoavaruudesta. Tämä on tapahtunut eri näkemysten mukaan joko sattumanvaraisesti meteorien kyydissä tai tarkoituksellisesti meitä älykkäämpien elämänmuotojen toimesta. Eli toisin sanoen mikä tahansa ”Muinaiset avaruusoliot”- selitys näyttää olevan tiedemaailmalle hyväksyttävämpi, kuin Raamatun tarjoama Jumala elämän luojana.

Panspermia-idean keksijänä pidetään 400-luvulla eKr. elänyttä kreikkalaisfilosofi Anaxagorasta, mutta se alkoi saada varsinaisesti tuulta purjeisiinsa 1800-luvun paikkeilla eräiden eurooppalaisten tiedemiesten parissa. Vuonna 1973 Nobelisti ja molekyylibiologi Francis Crick yhdessä kemisti Leslie Orgelin kanssa ehdotti juurikin tuota edellä mainittua ”Muinaiset avaruusoliot”- teoriaa.

Francis Crick sai James Watsonin kanssa Nobelin DNA:n kierrerakenteen löytämisestä. Hän käytti (ainakin satunnaisesti) marihuanaa ja LSD:tä, mahdollisesti myös DNA:n rakennetta löytäessään. Ei niin yllättäen Francis oli myös eugenisti, joka kannatti Uusi uljas maailma- tyylistä lisääntymisen teknologista ja poliittista säätelyä, sekä raivokas kristinuskon vastustaja. Eli toisin sanoen hän omasi juuri oikeanlaisen elämänkatsomuksen ja arvomaailman ”oikealle tiedemiehelle”. Ilmeisesti kävikin niin, että älykkäänä miehenä Francis ymmärsi geneettistä koodia löytäessään, että sen täytyi olla ns. älykkäästi suunniteltu, mutta koska hän protestoi vakaumuksellisesti kristinuskoa ja sen moraalisia velvoitteita vastaan, hän päätyi avaruusolentoteoriaan.

Moniin ei-kristillisiin elämänkatsomuksiinhan tällainen tähdistä saapuva jumalpantheon sopii mallikkaasti. Raamatun maailmankuvaan se ei kuitenkaan mitenkään istu, riippumatta siitä, kuinka paljon paavi Francis yrittää lanseerata ufoja ”avaruusveljinämme”. Artikkelissani Ufot ja demonit kävin läpi avaruusolentojen yhteyttä demonisiin ilmiöihin.

Teknologinen nirvana eli transhumanismi

Kuten jotkut meistä ehkä ovat jo ympärilleen katsellessaan huomanneetkin, tämän evoluutiosaagan seuraava askel on jo artikkelissa aikaisemmin mainittu transhumanismi. Jos taas et ole kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota, voit pitää transhumanismia, eli ihmisorganismin sulauttamista teknologiaan, marginaali-ilmiönä. Kuitenkin ”transhumanismi uskovaisten” määrä kasvaa jatkuvasti, ja siitä on tullut suosittua erityisesti tiede- ja teknologia-aloilla työskentelevien keskuudessa. Sitä paitsi sokeakin näkee, kuinka transhumanistinen nyky-yhteiskunta jo nyt on. Teknologialta ja tieteeltä odotetaan vastausta jokaiseen ihmiskunnan ongelmaan.

Transhumanismin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lääketieteen, bioteknologian ja implanttien avulla edistää ihmisälykkyyttä, sekä korjata rapistuvan lihakehon puutteita. Transhumanistit uskovat teknologiseen singulariteettiin. Suomenkielinen Wikipedia kertoo:

Teknologinen singulariteetti tarkoittaa tulevaisuudentutkimuksessa hypoteesiä, jossa yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta. Ilmiön nimitys on analogia, joka viittaa modernin fysiikan sääntöjen kaatumiseen lähellä mustan aukon singulariteettia.

Mitä on edellisessä lainauksessa mainittu ”yli-inhimillinen tekoäly”? Se perustuu evolutiiviseen ajatukseen, jonka mukaan koneet spontaanisti saavuttavat tietoisuuden luonnollisen kehitysprosessin seurauksena, aivan kuten ihmistietoisuus on syntynyt biologisen kehitysprosessin sivutuotteena. Olemme siis palanneet takaisin myyttiseen golemiin tai homunculukseen, joka taianomaisesti herää henkiin elottomasta materiasta. Esimerkiksi Elon Muskin mukaan ihmiskunnan ainoa pelastus täydelliseltä tuholta on yhdistyminen tämän yli-inhimillisen keinoälyn kanssa. Transhumanistit pitävät tätä hyvänä asiana, ja tarkoitus on lopulta saavuttaa kuolemattomuus tulemalla joko osittain tai täysin synteettisiksi/virtuaalisiksi olioiksi.

Tämä ideologia paljastaa lopulta mikä on ollut lusiferiaanisen eliitin tavoitteena koko ajan, eli tulla jumalaksi ja saavuttaa kuolemattomuus. (Mutta se mitä he eivät kerro, on että suurin osa ”karjasta,” eli tavallisista ihmisistä on siihen mennessä kuollut pois, koska he ovat eugenistisen eliitin mielestä niin sanotusti ”huonompaa matskua”.) Onko kyseessä siis kehityksen huipennus ja riemuvoitto, vai maailman vanhin valhe?

Niin käärme sanoi vaimolle: ”Ette suinkaan kuole;
vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” (1.Moos 3:4-5)

On siis täysin järjetöntä lähteä puolustamaan evoluution kaltaista, tarkoituksella antikristilliseksi luotua mytologiaa Raamatun avulla. Ihmisluonto ei ole kehittynyt aikojen saatossa ameebasta ja apinasta, eivätkä koneet voi saavuttaa tietoisuutta. Me olemme edelleen samalla tavalla vajavaisia, sekä erehdykseen taipuvaisia kuin ihmiset aikojen alusta lähtien. Emme myöskään ole kehittymässä kohti mitään teknologian siivittämää valaistusta ja täydellistä jumaltietoisuutta. Pelastus ei tule ottamalla kohtaloa omiin käsiimme, vaan se tulee uskomalla Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä.

Tämän maailman ruhtinas on kuitenkin järjestänyt pelikentän itselleen suotuisaksi, sillä jos irtisanoudut evoluutioteoriasta (ja sen johdannaisista kuten modernista kosmologiasta ja alkuräjähdysteoriasta) kukaan ei ota sinua vakavasti, varsinkaan akateemisissa piireissä. Vaikka evoluutioon uskominen ei olekaan varsinaisesti pelastuskysymys, se johtaa koko Raamatun totuuden kyseenalaistamiseen. Ateismiin tyytymättömän se voi johtaa helposti omaksumaan jonkinlaisen universaalin, persoonattoman jumalkäsityksen, sillä se sopii paremmin yhteen tällaisen maailmankatsomuksen kanssa. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että objektiivisesti testattavat ja havaittavat faktat sattuvat sopimaan yhteen tällaisten uskomusten kanssa, vaan siitä, että koko ”tieteellinen” maailmankuva on tällaisista filosofioista alkujaan johdettu, ja faktoja tulkitaan sitten tässä valossa.

Tämän artikkelin alussa mainitsemani luennoitsija antoi kuitenkin ymmärtää, ettei oikein usko laajamittaisiin salaliittoihin. Mitäpä siihen voi sitten sanoa.

Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saalista raateleva leijona: he syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien lukua. (Hes. 22:25)

Lähteitä:

1) Lunar Society:

https://www.historic-uk.com/CultureUK/The-Lunar-Society/

2) The Lunar Society of Birmingham; A Bicentenary Appraisal:

https://www.jstor.org/stable/531065?seq=1

3) Grand Lodge of British Columbia and Yukon:

https://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html

4) Erasmus:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-7072-4_1

5) Britannica, T.H. Huxley:

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Henry-Huxley/Darwins-bulldog

6) Churchill ja Wells

7) BBC, Was HG Wells the first to think of the atom bomb?

https://www.bbc.com/news/magazine-33365776

8) Sanger eugeniikka:

https://canadafreepress.com/article/planned-parenthood-audit-rejected

9) the hairpin, Margaret Sanger

10) Sanger, Pivot of Civilization

11) Julian Huxley UNESCO:

http://www.unesco.org/new/en/junesko/o-junesko/o-junesko/istorija-junesko/generalnyi-direktor/dzhulian-khaksli/

12) NYTimes, Francis Crick

13) http://eugenicsarchive.ca/database/documents/532089d5132156674b000214

14) Transhumanismi:

https://hpluspedia.org/wiki/Transhumanism

Julian Huxley

15) Wikipedia, Wellsin Maailmanhallitus:

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_views_of_H._G._Wells

16) Paavi Francis ja alienit:

https://www.ibtimes.co.uk/inclusive-pontiff-pope-francis-says-he-would-baptise-aliens-1448361

Powered by WordPress